Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 14 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kabul edilen maddelere göre:

1. Mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Ancak istihdam edilebilecek diş tabibi sayısı birden fazla olamayacak.

2. Ebelerin görevleri ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde görev alacak.

3. Gebeliğin tespiti, gebe izlemi ve gerekli muayene ve değerlendirmeleri yapacak olan ebeler, normal doğum eylemini gerçekleştirecek ve normal doğum sırasında gereken küçük tıbbi müdahaleleri yapacak. Bu küçük tıbbi müdahalelerin kapsam ve sınırları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

4. Acil tıp ana dal uzmanları, yoğun bakım yan dalında, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ise sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek.

5. İlaç üretimi ve ilacı piyasaya arz eden tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve koşullar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bu doğrultuda Bakanlık düzenleme yapma yetkisine sahip olacak.

6. Beşeri tıbbi ürün güvenliğinin daha etkin sağlanması ve ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılması amacıyla, ruhsatlandırmaya esas teşkil eden analizler, ürünün ruhsatlandırılmasını takiben Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

7. Ruhsatlandırma işlemlerinde Avrupa Birliği müktesebatına uyum düzenlemeleri yapılacak.

8. İlaçlara ilişkin numuneler ve tahlil masrafları, ruhsatname sahipleri tarafından karşılanacak.

9. Beşeri tıbbi ürünlerin sekonder ambalajında yer alan karekodun okutulması ile fiyat bilgisine ulaşılabilmesi mümkün olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x